Nasze ptaki

Prowadzimy hodowle gołębi, w której można spotkać takie gatunki ptaków jak tippler angielski, deresz węgierski oszroniony czy takla turecka. Zapraszamy do obejrzenia najlepszych okazów z hodowli, a także fotorelacji i filmów z wystaw czy ekspozycji z naszym udziałem.