Gdzie znajdą zastosowanie gołębniki wolnostojące?

gołębnik

Rodzaje gołębników

Hodowca gołębi może wykorzystywać trzy rodzaje gołębników: lotowe, rozpłodowe oraz wolnostojące. Gołębniki lotowe przeznaczone są do gatunków wysokolotnych. Zwykle wyposażone są one w poidła, wentylację, szuflady na odchody oraz wygodny wylot. Ich konstrukcja jest taka, że hodowca nie musi wchodzić do środka, żeby nakarmić ptaki. Rozpłodowe pozwalają na spokojne dosiedzenie jajek, bez ryzyka przemarznięcia, przewiania, czy też zjedzenia przed drapieżniki.

Czym są gołębniki wolnostojące?

Gołębnik wolnostojący zwykle nazywany jest ogrodowym. Stawiany jest na słupach, zwiększając tym samy izolację cieplną pomieszczeń mieszkalnych dla ptaków. Ważne jest sprawdzić konstrukcję drzwi — powinny być dobrze zabezpieczone przed zimnem (wiatrem, mrozem, opadami). W gołębniku wysokiej jakości odizolowane powinny też być podłoga i ściany. Idealnie dobrany dom dla gołębi to ten, który zadba o właściwy rozwój młodych, dlatego ich wysokość powinna przekraczać 200 cm. Ogólnie przyjmuje się, że w zależności od gatunku ptaków gołębnik może się nieco różnić wyposażeniem, wielkością i wymiarami.

W jednym „domku” nie powinno być więcej niż 20 par gołębi. Dobrze jest zwrócić uwagę na lokalizację gołębnika, czy też zabezpieczenie gołębnika przed drapieżnikami. Na jedną parę powinno przypadać 0,5 do 0,8 m2 powierzchni. Powierzchnia okien powinna stanowić 1/8 do 1/6 powierzchni podłogi. Muszą one być także dość nisko umieszczone, aby zapewnić wystarczającą ilość doświetlenia podłodze. Dodatkowo nie można zapomnieć o dostępie do świeżego powietrza oraz jednocześnie zabezpieczyć ptaki przed szkodliwymi przeciągami. Może tą rolę pełnić woliera z drobnych oczek po boku gołębnika.